Pielgrzymki Modlitwa Uwaga Pomoc ubogim Opieka duchowa
Stowarzyszenie Historia Kontakt Linki

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ Z MEDJUGORJA

2 stycznia 2019

 

"Drogie dzieci! Niestety wśród was, moje dzieci, jest tyle walki, nienawiści, własnych interesów i egoizmu! Moje dzieci, tak łatwo zapominacie o moim Synu, Jego słowach, Jego miłości! Wiara gaśnie w tak wielu duszach, a wiele serc zostało pochwyconych przez rzeczy materialne tego świata. Ale moje macierzyńskie serce wie, że jest jeszcze wielu, którzy wierzą, którzy kochają i którzy starają się zbliżyć się do mojego Syna tak jak to możliwe. Szukają mojego Syna niestrudzenie, i w ten sposób szukają także mnie. To są ci pokorni i łagodni w swych troskach i cierpieniach, które znoszą w ciszy, z nadzieją, a przede wszystkim z wiarą. To są apostołowie mojej miłości.

Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, uczę was, że mój Syn nie tyle prosi o ciągłe modlitwy, co o uczynki i zapał. Prosi, byście wierzyli, abyście modlili się i żebyście dzięki waszej osobistej modlitwie wzrastali w wierze, abyście wzrastali w miłości. Kochajcie się wzajemnie – to jest to, o co On prosi, to jest droga do życia wiecznego.

Moje dzieci, nie zapominajcie, że mój Syn przyniósł światło na ten świat i dał je tym, którzy zarówno chcieli je widzieć, jak i je przyjąć. Wy do nich należycie, ponieważ jest to światło prawdy, pokoju i miłości. Ja was prowadzę jak matka, abyście wielbili mojego Syna, abyście ze mną kochali mojego Syna i żeby wasze myśli, wasze słowa i wasze czyny były zawsze skierowane ku mojemu Synowi, żeby były w Jego Imię. Wtedy moje Serce będzie zadowolone. Dziękuję wam".poprzednie orędzie do druku
Sanktuarium w Medjugorju


2014 – FOTORELACJA